Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6780
Title: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Gia Lai
Authors: Lương, Hoàng Huy
Advisor: Võ, Xuân Tiến, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Thành tích nhân viên
Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Gia Lai
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6780
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuongHoangHuy.TT.pdfTóm tắt402.78 kBAdobe PDFView/Open
LuongHoangHuy.TV.pdfToàn văn1.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.