Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6776
Title: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Ngọc Hải
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro
Rủi ro tín dụng
Khách hàng doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chi nhánh Kon Tum
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số; 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6776
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocHai.TT.pdfTóm tắt801.68 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocHai.TV.pdfToàn văn1.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.