Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6771
Title: Nghiên cứu mạng lưới các điểm du lịch du khách nội địa lựa chọn trải nghiệm tại điểm đến thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn, Thị Bích Thủy, TS.
Keywords: Khách du lịch
Trải nghiệm du lịch
Mạng lưới
Điểm đến Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6771
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThanhTung.TT.pdfTóm tắt911.99 kBAdobe PDFView/Open
TranThiThanhTung.TV.pdfToàn văn2.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.