Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6765
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của các công ty trong ngành thực phẩm được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Huỳnh, Thị Anh Đào
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Nhân tố ảnh hưởng
Giá cổ phiếu
Công ty ngành thực phẩm dược
Sở Giao dich Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6765
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhThiAnhDao.TT.pdfTóm tắt220 kBAdobe PDFView/Open
HuynhThiAnhDao.TV.pdfToàn văn2.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.