Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6760
Title: Quản trị thành tích nhân viên tại Ngân hàng Nhà Nước – Chi nhánh tỉnh Gia Lai
Authors: Hồ, Thị Huyền Nhung
Advisor: Nguyễn, Quốc Tuấn, TS.
Keywords: Quản trị thành tích
Thành tích nhân viên
Ngân hàng Nhà Nước
Chi nhánh Gia Lai
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6760
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiHuyenNhung.TT.pdfTóm tắt628.44 kBAdobe PDFView/Open
HoThiHuyenNhung.TV.pdfToàn văn1.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.