Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6758
Title: Nghiên cứu sự hài lòng khách hàng tổ chức đối với dịch vụ phân phối sản phẩm sữa Emmi Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm Ngon Cổ Điển tại thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Anh Thư
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Sự hài lòng khách hàng tổ chức
Dịch vụ phân phối sản phẩm
Sản phẩm sữa Emmi
Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm Ngon Cổ điển Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6758
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenAnhThu.TT.pdfTóm tắt915.55 kBAdobe PDFView/Open
NguyenAnhThu.TV.pdfToàn văn3.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.