Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6754
Title: Tạo động lực làm việc của công nhân tại Công ty TNHH MTV cà phê 720
Authors: Nguyễn, Văn Bắc
Advisor: Lê, Dân, TS.
Keywords: Tạo động lực làm việc
Công nhân
Công ty TNHH MTV Cà phê 720
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6754
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanBac.TT.pdfTóm tắt284.67 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanBac.TV.pdfToàn văn1.4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.