Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6747
Title: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường trung học phổ thông huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
Authors: Trương, Quang Phong
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn
Giáo dục trung học phổ thông
Huyện Chư Sê
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6747
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongQuangPhong.TT.pdfTóm tắt396.92 kBAdobe PDFView/Open
TruongQuangPhong.TV.pdfToàn văn1.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.