Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6746
Title: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Authors: Đinh, Thị Thanh
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học
Sinh viên
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng
Kon Tum
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số:60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6746
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThiThanh.TT.pdfTóm tắt357.69 kBAdobe PDFView/Open
DinhThiThanh.TV.pdfToàn văn1.29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.