Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6745
Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học Âm nhạc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
Authors: Nguyễn, Lê Quân
Advisor: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Keywords: Quản lý hoạt động dạy học âm nhạc
Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lại
Giáo dục đại học
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6745
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLeQuan.TT.pdfTóm tắt186.84 kBAdobe PDFView/Open
NguyenLeQuan.TV.pdfToàn văn1.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.