Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6744
Title: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai
Authors: Trương, Thị Tùng
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn
Giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở
Pleiku
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6744
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiTung.TT.pdfTóm tắt392.72 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiTung.TV.pdfToàn văn988.15 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.