Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6742
Title: Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục trung học cơ sở ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
Authors: Phùng, Văn Tuấn
Advisor: Võ, Nguyên Du, PGS.TS.
Keywords: Quản lý xã hội hóa giáo dục
Giáo dục trung học cơ sở
Huyện Chư Pưh
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6742
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhungVanTuan.TT.pdfTóm tắt340.03 kBAdobe PDFView/Open
PhungVanTuan.TV.pdfToàn văn1.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.