Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6739
Title: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai
Authors: Nguyễn, Ngọc Ánh
Advisor: Võ, Nguyên Du, PGS.TS.
Keywords: Quản lý hoạt động đào tạo
Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6739
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenNgocAnh.TT.pdfTóm tắt243.45 kBAdobe PDFView/Open
NguyenNgocAnh.TV.pdfToàn văn771.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.