DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Giáo dục >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/673

Nhan đề: Vận dụng phương pháp tích cực để tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc lớp 2 trong giờ dạu "tự nhiên và xã hội" qua phân môn "luyện từ và câu"
Tác giả: Nguyễn, Thanh Thủy
Từ khoá: Tiếng Việt
Học sinh dân tộc
Lớp 2
Luyện từ và câu
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Giáo dục số 164 (kì 1-6/2007). Tr. 29-30
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/673
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:

File Description SizeFormat
GD_0124.pdf2,19 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback