Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6727
Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai
Authors: Trần, Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn, Quang Giao, TS.
Keywords: Dạy tiếng Anh
Giáo dục trung học cơ sở
Hoạt động dạy học
Huyện Chư Păh
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6727
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranAnhTuan.TT.pdfTóm tắt198.84 kBAdobe PDFView/Open
TranAnhTuan.TV.pdfToàn văn764.5 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.