Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6726
Title: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Quốc Đạt
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Giáo dục đạo đức
Học sinh
Giáo dục trung học phổ thông
Pleiku
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6726
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenQuocDat.TT.pdfTóm tắt300.9 kBAdobe PDFView/Open
NguyenQuocDat.TV.pdfToàn văn1.36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.