Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6725
Title: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học sinh các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai
Authors: Võ, Thành Nguyên
Advisor: Lê, Đình Sơn, TS.
Keywords: Hoạt động tự học
Học sinh
Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú
Giáo dục trung học phổ thông
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6725
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoThanhNguyen.TT.pdfTóm tắt387.16 kBAdobe PDFView/Open
VoThanhNguyen.TV.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.