Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6722
Title: Quản lý hoạt động dạy học các môn Mỹ thuật tại trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
Authors: Võ, Nguyên Lộc
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Hoạt động dạy học
Mỹ thuật
Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã sô: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6722
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VoNguyenLoc.TT.pdfTóm tắt505.79 kBAdobe PDFView/Open
VoNguyenLoc.TV.pdfToàn văn1.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.