Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6720
Title: Quản lý công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường trung học phổ thông tỉnh Gia Lai
Authors: Dương, Thị Nhường
Advisor: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Keywords: Bồi dưỡng chuyên môn
Tổ trưởng chuyên môn
Giáo dục trung học phổ thông
Nghiệp vụ quản lý
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6720
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongThiNhuong.TT.pdfTóm tắt202.87 kBAdobe PDFView/Open
DuongThiNhuong.TV.pdfToàn văn901.8 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.