Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6718
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
Authors: Lê, Văn Tàu
Advisor: Trần, Xuân Bách, TS.
Keywords: Giáo dục hướng nghiệp
học sinh trung học
Trung học phổ thông
Huyện Chư Păh
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6718
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeVanTau.TT.pdfTóm tắt324.64 kBAdobe PDFView/Open
LeVanTau.TV.pdfToàn văn860.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.