Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6717
Title: Quản lý hoạt động đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai
Authors: Nguyễn, Xuân Vân
Advisor: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS.
Keywords: Quản lý hoạt động đào tạo
Hệ thống tín chỉ
Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm
Thành phố Hồ Chí Minh
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6717
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenXuanVan.TT.pdfTóm tắt310.36 kBAdobe PDFView/Open
NguyenXuanVan.TV.pdfToàn văn1.34 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.