Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6716
Title: Biện pháp quản lý dạy học tự chọn ở các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Ngãi
Authors: Huỳnh, Văn Long
Advisor: Bùi, Việt Phú, TS.
Keywords: Dạy học tự chọn
Trường trung học phổ thông
Quảng Ngãi
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6716
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HuynhVanLong.TT.pdfTóm tắt363.47 kBAdobe PDFView/Open
HuynhVanLong.TV.pdfToàn văn1.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.