Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6714
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục bảo vệ môi trường ở các trường trung học phổ thông thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Authors: Nguyễn, Thị Thương
Advisor: Bùi, Việt Phú, TS.
Keywords: Bảo vệ môi trường
Giáo dục trung học phổ thông
Pleiku
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6714
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuong.TT.pdfTóm tắt293.2 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiThuong.TV.pdfToàn văn1.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.