Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6713
Title: Biện pháp quản lý công tác giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên phân hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Gia Lai
Authors: Phạm, Thị Tùng
Advisor: Bùi, Việt Phú, TS.
Keywords: Giáo dục quốc phòng
An ninh quốc phòng
Giáo dục đại học
Sinh viên phân hiệu
Trường Đại học Nông lâm
Thành phố Hồ Chí Minh
Gia Lai
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6713
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamThiTung.TT.pdfTóm tắt322.68 kBAdobe PDFView/Open
PhamThiTung.TV.pdfToàn văn1.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.