Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6711
Title: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở khu vực thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đáp ứng chuẩn nghề nghiệp
Authors: Nguyễn, Anh Minh
Advisor: Nguyễn, Sỹ Thư, PGS.TS.
Keywords: Cán bộ quản lý
Giáo dục trung học cơ sở
Gia Lai
Chuẩn nghề nghiệp
Quản lý Giáo dục
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6711
Appears in Collections:Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenAnhMinh.TT.pdfTóm tắt340.24 kBAdobe PDFView/Open
NguyenAnhMinh.TV.pdfToàn văn1.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.