Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6701
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên khối văn phòng tại Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'Leo
Authors: Nguyễn, Văn Tài
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Sự thảo mãn công việc
Nhân viên văn phòng
Nhân tố ảnh hưởng
Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'Leo
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6701
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanTai.TT.pdfTóm tắt383.59 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanTai.TV.pdfToàn văn6.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.