Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6699
Title: Đào tạo nguồn nhân lực tại Cửa khẩu Quốc tế Phù Kưa thuộc Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào
Authors: Vilắtđa, Khămvôngsả
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Đào tạo nguồn nhân lực
Cửa khẩu Quốc tế Phù Kưa
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6699
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vilatda Khamvongsa.TT.pdfTóm tắt455.41 kBAdobe PDFView/Open
Vilatda Khamvongsa.TV.pdfToàn văn4.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.