Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6694
Title: Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Cổ phần Sông Đà 4
Authors: Vũ, Mạnh Hồng
Advisor: Đoàn, Ngọc Phi Anh, PGS.TS.
Keywords: Quản trị vốn luân chuyển
Công ty Cổ phần Sông Đà 4
Lý luận cơ bản về quản trị vốn luân chuyển
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6694
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuManhHong.TT.pdfTóm tắt594.86 kBAdobe PDFView/Open
VuManhHong.TV.pdfToàn văn4.71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.