Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6692
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
Authors: Đặng, Văn Hùng
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Agribank Buôn Hồ
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Đắk Lắk
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6692
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangVanHung.TT.pdfTóm tắt412.79 kBAdobe PDFView/Open
DangVanHung.TV.pdfToàn văn6.78 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.