Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6690
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên
Authors: Vũ, Bá Phương
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Động lực làm việc
Người lao động
Giải pháp tạo động lực làm việc
Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6690
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuBaPhuong.TT.pdfTóm tắt377.69 kBAdobe PDFView/Open
VuBaPhuong.TV.pdfToàn văn4.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.