Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6687
Title: Quản trị kênh phân phối cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty Cổ phần Comexim Gia Lai
Authors: Trần, Thị Thúy
Advisor: Ngô, Thị Khuê Thư, TS.
Keywords: Chính sách quản trị
Các dạng kênh phân phối
Sản phẩm phân bón Tây Nguyên
Sản phẩm phân bón NPK
Công ty Cổ phần Comexin Gia Lai
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6687
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThuy.TT.pdfTóm tắt1.19 MBAdobe PDFView/Open
TranThiThuy.TV.pdfToàn văn5.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.