Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6685
Title: Quản trị rủi ro trong cho vay hộ nghèo tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Kon Tum
Authors: Hồ, Thị Ánh Ngọc
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Cho vay hộ nghèo
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Kon Tum
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6685
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiAnhNgoc.TT.pdfTóm tắt433.18 kBAdobe PDFView/Open
HoThiAnhNgoc.TV.pdfToàn văn6.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.