Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6675
Title: Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực lao động cho nhân viên tại Tổng Công ty CP Đầu tư DHC
Authors: Trương, Đình Sang
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Tạo động lực nhân viên
Các yếu tố tạo động lực
Tổng Công ty CP Đầu tư DHC
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6675
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongDinhSang.TT.pdfTóm tắt1.17 MBAdobe PDFView/Open
TruongDinhSang.TV.pdfToàn văn9.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.