Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6674
Title: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Vũ, Thị Song Thương
Advisor: Đoàn, Gia Dũng, TS.
Keywords: Quản trị rủi ro tín dụng
Cho vay doanh nghiệp
Thông tin tín dụng
Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6674
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VuThiSongThuong.TT.pdfTóm tắt442.41 kBAdobe PDFView/Open
VuThiSongThuong.TV.pdfToàn văn9.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.