Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6673
Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm yến sào Thiên Việt của Công ty Cổ phần Phân phối và Dịch vụ Nguyễn Đạt tại miền Trung và Tây Nguyên
Authors: Lê, Huy Kim Phương Thảo
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Quản trị kênh phân phối sản phẩm
Yến sào Thiên Việt
Công ty Cổ phần Phân phối và Dịch vụ Nguyễn Đạt
Miền Trung
Tây Nguyên
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6673
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHuyKimPhuongThao.TT.pdfTóm tắt919.83 kBAdobe PDFView/Open
LeHuyKimPhuongThao.TV.pdfToàn văn5.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.