Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6672
Title: Hoàn thiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị của sản phẩm rau an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Châu Viên
Advisor: Nguyễn, Trường Sơn, GS.TS.
Keywords: Chuỗi giá trị
Liên kết chuỗi giá trị
Rau an toàn Đà Nẵng
Vùng rau trọng điểm
Nguồn rau an toàn cho Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6672
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenChauVien.TT.pdfTóm tắt1.74 MBAdobe PDFView/Open
NguyenChauVien.TV.pdfToàn văn13.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.