Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6670
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của giáo viên đối với sản phẩm sách giáo khoa tiếng Anh bậc trung học phổ thông của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Trọng Hiếu
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Sự hài lòng của giáo viên
Sách giáo khóa tiếng Anh
Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam
Thành phố Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6670
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranTrongHieu.TT.pdfTóm tắt780.6 kBAdobe PDFView/Open
TranTrongHieu.TV.pdfToàn văn7.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.