Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6659
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công tại UBND phường Thạc Gián - Quận Thanh Khê - Thành phố Đà Nẵng
Authors: Trần, Thị Ái Thảo
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS.
Keywords: Sự hài lòng của công dân
Dịch vụ Hành chính công
UBND Phường Thạc Gián
Quận Thanh Khê
Thành phố Đà Nẵng
Chất lượng dịch vụ
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6659
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiAiThao.TT.pdfTóm tắt21.02 MBAdobe PDFView/Open
TranThiAiThao.TV.pdfToàn văn8.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.