Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6652
Title: Nghiên cứu hành vi mua sắm trải nghiệm của người dân tại Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Anh Thư
Advisor: Võ, Quang Trí, TS.
Keywords: Hành vi mua sắm
Hành vi mua sắm trải nghiệm
Yếu tố bán lẻ
Yếu tố khách quan
Định hướng thực dụng
Định hướng hưởng thụ
Người dân
Đà Nẵng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6652
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiAnhThu.TT.pdfTóm tắt502.27 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiAnhThu.TV.pdfToàn văn8.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.