Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6651
Title: Nghiên cứu sự hài lòng về dịch vụ bảo hành và sữa chữa thiết bị văn phòng tại Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng Siêu Thanh - Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Trương, Lê Hiếu
Advisor: Ngô, Thị Khuê Thư, TS.
Keywords: Sự hài lòng của khách hàng
Dịch vụ bảo hành và sửa chữa thiết bị văn phòng
Chất lượng dịch vụ
Công ty Cổ phần Thiết bị Văn phòng siêu nhanh
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6651
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongLeHieu.TT.pdfTóm tắt9.81 MBAdobe PDFView/Open
TruongLeHieu.TV.pdfToàn văn9.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.