Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6646
Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm phân bón trên thị trường Tây Nguyên của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền
Authors: Ngô, Đức Tú
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Quản lý kênh phân phối
Phân bón
Thị trường Tây Nguyên
Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6646
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoDucTu.TT.pdfTóm tắt789.53 kBAdobe PDFView/Open
NgoDucTu.TV.pdfToàn văn10.73 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.