Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6644
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
Authors: Lê, Trần Hà Nam
Advisor: Nguyễn, Thị Như Liêm, PGS.TS.
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực
Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6644
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeTranHaNam.TT.pdfTóm tắt831.16 kBAdobe PDFView/Open
LeTranHaNam.TV.pdfToàn văn11.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.