Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6643
Title: Đo lường hình ảnh điểm đến của tỉnh Đắk Lắk đối với khách du lịch nội địa
Authors: Trương, Thị Hoàng Hạnh
Advisor: Trương, Bá Thanh, GS.TS.
Keywords: Điểm đến Đắk Lắk
Hình ảnh điểm đến
Đo lường hình ảnh điểm đến
Du lịch
Đắk Lắk
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6643
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongThiHoangHanh.TT.pdfTóm tắt780.99 kBAdobe PDFView/Open
TruongThiHoangHanh.TV.pdfToàn văn8.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.