Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6642
Title: Quản trị quan hệ khách hàng dịch vụ truyền hình MyTV tại VNPT Đắk Lắk
Authors: Trương, Văn Lâm
Advisor: Đào, Hữu Hòa, PGS.TS.
Keywords: Quản trị quan hệ khách hàng
Dịch vụ Truyền hình MyTV
VNPT Đắk Lắk
Công ty Viễn thông Đắk Lắk
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6642
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongVanLam.TT.pdfTóm tắt973.81 kBAdobe PDFView/Open
TruongVanLam.TV.pdfToàn văn8.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.