Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6597
Title: Hoạch định chiến lược phát triển Nhà máy Sản xuất gạch ngói không nung Đại Tín DakLak
Authors: Nguyễn, Thị Lan Uyên
Advisor: Lê, Thế Giới, GS.TS
Keywords: Hoạch định chiến lược phát triển
Doanh nghiệp
Gạch ngói không nung
Quản trị Kinh doanh
Nhà máy Đại Tín Đắk Lắk
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6597
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiLanUyen.TT.pdfTóm tắt545.15 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiLanUyen.TV.pdfToàn văn48.54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.