Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6593
Title: Tính toán ổn định tổng thể của dầm thép có kể đến các điều kiện biên và phân phối nội lực theo tiêu chuẩn Eurocode 3
Authors: Nguyễn, Duy Hảo
Advisor: Phạm, Văn Hội, GS.TS.
Keywords: Dầm thép
Ổn định kết cấu
Tiêu chuẩn Eurocode 3
Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp. Mã số: 60.58.02.08
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6593
Appears in Collections:Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenDuyHao.TT.pdfTóm tắt1.13 MBAdobe PDFView/Open
NguyenDuyHao.TV.pdfToàn văn2.79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.