Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6568
Title: Ứng dụng bộ điều khiển PID mờ cho hệ thống điều tốc Nhà máy Thủy điện Srêpok 4
Authors: Nguyễn, Văn Tuấn
Advisor: Nguyễn, Văn Minh Trí, TS.
Keywords: Bộ điều khiển PID mờ
Nhà máy Thủy điện Srêpok 4
Hệ thống điều tốc
Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6568
Appears in Collections:Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanTuan.TT.pdfTóm tắt1.48 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanTuan.TV.pdfToàn văn3.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.