Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6558
Title: Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thành Châu
Authors: Nguyễn, Thanh Tân
Advisor: Võ, Xuân Tiến, GS.TS.
Keywords: Công tác tiền lương
Chính sách trả lương cho người lao động
Công tác trả lương
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Thành Châu
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2016
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6558
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhTan.TT.pdfTóm tắt718.46 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThanhTan.TV.pdfToàn văn4.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.