Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6553
Title: Đánh giá thành tích nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Lê, Thị Hồng Hạnh
Advisor: Nguyễn, Văn Hùng, TS.
Keywords: Đánh giá thành tích nhân viên
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á
Chi nhánh Đà Nẵng
Quản trị Kinh doanh
Issue Date: 2015
Description: Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh. Mã số: 60.34.01.02
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6553
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiHongHanh.TT.pdfTóm tắt463.63 kBAdobe PDFView/Open
LeThiHongHanh.TV.pdfToàn văn1.3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.