Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6531
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Phước Quảng Nam
Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Dung
Advisor: Lâm, Chí Dũng, PGS.TS.
Keywords: Cho vay tiêu dùng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Chi nhánh Nam Phước Quảng Nam
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2017
Description: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng. Mã số: 60.34.02.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6531
Appears in Collections:Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiNgocDung.TT.pdfTóm tắt656.91 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiNgocDung.TV.pdfToàn văn6.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.